Dorpsstraat 1a 5113 TC Ulicoten

+31 (0)88 28 28 600 info@sommen.nl
Sommen, uw gecertificeerde partner

voor inspecties

Inspecties

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Dat geldt uiteraard ook voor uw bedrijf. Continuïteit van uw elektrische installatie is belangrijk en schade en ongevallen wilt u natuurlijk voorkomen. Mede daarom stellen verzekeraars steeds meer eisen aan periodieke inspecties. Wij helpen u hier graag bij! Wij bieden u o.a. NEN 1010 en NEN 3140 inspecties en zijn door Dekra gecertificeerd voor het uitvoeren van diverse SCIOS SCOPE inspecties.

SCIOS SCOPE 8

Door verzekeraars gestandaardiseerde inspectie welke is gebaseerd op de NEN 3140. Deze is van toepassing in fabrieken, kantoren, op bouwplaatsen, enzovoorts. Het betreft een periodieke inspectie met als doel het borgen van het veilig gebruik van uw laagspanningsinstallatie en het hiermee verzekeren van een veilige werkomgeving en elektrisch materieel.

SCIOS SCOPE 10

Verzekeraars stellen steeds hogere eisen als het gaat om brandveiligheid van de elektrotechnische installatie. Deze gestandaardiseerde inspectie is gericht op het voorkomen van brandrisico van elektrisch materieel. Thermografisch onderzoek is onderdeel van deze inspectie (NTA 8220). De inspectie wordt afhankelijk van uw specifieke situatie en risico periodiek herhaald.

SCIOS SCOPE 12

Uw PV-installatie, vanaf de kWh-meter t/m de verdeler(s), omvormers, bekabeling en panelen wordt volgens een door verzekeraars gestandaardiseerde- en gecertificeerde methodiek geïnspecteerd. Ook constructieve aspecten en brandveiligheid zijn onderdeel van deze inspectie. Wij verzorgen de eerste inspectie bij inbedrijfname (EBI) en de periodieke inspecties (PI) die erop volgen. Dat is doorgaans elke 5 jaar.

NEN 1010

De NEN 1010 bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Nieuwe installaties dienen te worden opgeleverd conform NEN 1010. Ook het uitbreiden en aanpassen van bestaande installaties valt hieronder.

 

NEN 3140

Bedrijven en instellingen met personeel moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen volgens het arbeidsomstandighedenbesluit. Deze norm stelt eisen aan een veilige bedrijfsvoering van uw elektrische installatie(s) en -arbeidsmiddelen. Wij inspecteren uw installaties conform deze norm.

 

NTA 8220

Dit is een beoordelingsmethodiek op brandrisico’s van elektrisch materieel. De beoordelingsmethodiek is onder het beheer van het Nederlands Normalisatie- instituut (NEN) en de verzekeringsbranche vastgelegd. Het betreft het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. Thermografisch onderzoek is onderdeel van deze inspectie. De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting. Het is een standaard onderdeel van SCIOS SCOPE 10.

Contact

SOMMEN, op ons kunt u rekenen!